voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar aanmelden@jeugdwonenzuidlimburg.nl

Welkom

Intake Team Wonen Zuid-Limburg

Sinds 2023 zijn er in Zuid-Limburg twee Samenwerkingsverbanden die verblijf bieden aan jeugdigen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen. Ieder Samenwerkingsverband heeft alle vormen van wonen beschikbaar: pleeggezinnen, gezinshuizen, leefhuizen en begeleid zelfstandig wonen.
Afhankelijk van de beschikbare plaatsen, de meest passende plek en de eventuele voorkeur van de jeugdigen en ouders vinden de intakegesprekken plaats bij de meest passende aanbieder uit een van de twee samenwerkingsverbanden.

LET OP: Deze webpagina is enkel en alleen bedoeld voor het aanmelden van een jeugdige bij Wonen!
Voor meer informatie over Wonen verwijzen we graag naar de algemene website van gemeenten: Jeugdhulp Zuid-Limburg

Samenwerkingsverbanden

HOOM
XONAR

AANMELDPROCEDURE

STAP 1

Verwijzer stuurt een volledig ingevuld aanmeldformulier, met bijbehorende toestemmingsverklaring en eventueel aanwezige diagnostiek naar aanmelden@jeugdwonenzuidlimburg.nl

STAP 2

Aanmeldformulieren die niet volledig zijn ingevuld kunnen helaas niet in behandeling worden genomen en worden ter aanvulling geretourneerd naar verwijzer.

STAP 3

De ontvangen aanmeldformulieren worden wekelijks gescreend, besproken en opgepakt door het Intake Team Wonen. Dit Intake Team Wonen bestaat uit medewerkers van zowel Samenwerkingsverband HOOM als Samenwerkingsverband XONAR.

STAP 4

De verwijzer ontvangt uiterlijk binnen 1 week na bespreking in Intake Team Wonen een schriftelijke terugkoppeling over de bevindingen van Intake Team Wonen. In deze terugkoppeling staat tevens informatie over het vervolgtraject, de beoogde woonvorm en aanbieder.

STAP 5

De beoogde aanbieder neemt vervolgens uiterlijk binnen 1 week contact op met de verwijzer voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek met de jeugdige, ouders/verzorgers, verwijzer en eventueel andere berokkenen.

STAP 6

Afhankelijk van de hulpvraag en problematiek van de jeugdige kan het voorkomen dat het Intake team Wonen in overleg wil treden met GIK-J om het juiste aanbod van zorg te kunnen doen. Zij zullen de verwijzer hierover informeren.

aanmeldformulier intake team wonen

download

toestemmingsverklaring jeugdige/ouders

download

Leden samenwerkingsverband XONAR

XONAR
client-image
Kracht in Zorg
LEVANTOgroep
Koraal

Leden samenwerkingsverband HOOM

Tobas
ThorZo gezinshuizen Limburg
Scoor Pleegzorg
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen
Zorgen&Zo Limburg
client-image
client-image
William Schrikker Gezinsvormen